Erfaring

Indgående kendskab til udsatte børn, unge og familier bl.a. gennem over 20 års arbejde primært på akutanbringelsesområdet (akutdøgninstitution og krise- og rådgivningscenter) både som socialpædagog, socialfaglig konsulent, rådgiver, samt støtte -og kontaktperson. Derudover mange års erfaring som støtte- og ressourcepædagog på dagtilbud og skoler.

Jeg har mange års erfaring med sårbare mødre og deres spædbørn. Mit primære fokus og speciale er spædbørns trivsel og udvikling. Jeg understøtter forældrenes kompetencer i samspil med spædbarnet således, at barnet får den bedste start på livet.

Uddannelse

  • 2021 Løsningsfokuseret terapi (LØFT)
  • 2020 Familiebehandler
  • 2017 Marte Meo terapeut
  • 2014 Diplommodul i Social inklusion
  • 2009 Diplommodul i Børn, unge og familier med særlige behov
  • 2002 Socialpædagog

 

  • Løbende deltagelse på relevante kurser (har bl.a. Minidiamanten, neuropædagogik, inklusion, Signs Of Safty, sorg – og krisereaktioner, børnesamtaler m.m.)
  • Løbende supervision med ekstern psykolog.

 

Metoder

Der arbejdes ud fra en anerkendende og ressourceorienteret tilgang med inddragelse af forskellige metoder, teorier og redskaber med elementer fra bl.a. Marte Meo (samspilsanalyse), narrativ metode, løsningsfokuseret tilgang, Sign Of Safety (SOS), Empowerment m.fl.

Kontakt mig