Uddannelse

Socialpædagog (Kbh´s Socialpædagogisk Seminarium)

Marte Meo terapeut (certificeret hos Josie Aarts, Holland)

Diplommodul fra UCC i Børn, unge og familier med særlige behov

Diplommodul fra UCC i Social inklusion

Kursus bl.a.

SOS (Signs Of Safety)

LTU- modellen

Neuropædagogik

Børnesamtaler

Telefonrådgivning for børn, unge og forældre i krise

Sorg- og krisereaktioner

Krisebearbejdning

§54 støtteperson grundkursus

Kursusleder i Minidiamanten (vredeshåndtering)

Erfaring

Indgående kendskab til udsatte børn, unge og familier bl.a. gennem 17 års arbejde primært på akutanbringelsesområdet (akutdøgninstitution og krise- og rådgivningscenter) i Københavns Kommune både som socialpædagog, socialfaglig konsulent, rådgiver, samt støtte -og kontaktperson.

Pt. tilknyttet som Marte Meo terapeut og ressourcepædagog på forskellige dagtilbud/skoler med udsatte børn.

Kontakt mig