Uddannelse

 • Socialpædagog (Kbh´s Socialpædagogisk Seminarium)
 • Marte Meo terapeut (certificeret hos Josie Aarts, Holland)
 • Diplommodul fra UCC i Børn, unge og familier med særlige behov
 • Diplommodul fra UCC i Social inklusion

Kursus bl.a.

 • SOS (Signs Of Safety)
 • LTU- modellen
 • Neuropædagogik
 • Børnesamtaler
 • Telefonrådgivning for børn, unge og forældre i krise
 • Sorg- og krisereaktioner
 • Krisebearbejdning
 • §54 støtteperson grundkursus
 • Kursusleder i Minidiamanten (vredeshåndtering)

Erfaring

Indgående kendskab til udsatte børn, unge og familier bl.a. gennem 17 års arbejde primært på akutanbringelsesområdet (akutdøgninstitution og krise- og rådgivningscenter) i Københavns Kommune både som socialpædagog, socialfaglig konsulent, rådgiver, samt støtte -og kontaktperson.

Pt. tilknyttet som Marte Meo terapeut og ressourcepædagog på forskellige dagtilbud/skoler med udsatte børn.

Kontakt mig