Ordet Marte Meo betyder: “VED EGEN KRAFT”, idet forandringen bliver skabt ud fra de ressourcer, den enkelte allerede har.

Marte Meo metoden er udviklet i Holland af Maria Aarts.
Metoden er kendt og udbredt i Danmark siden 1994.

Metoden knytter sig teoretisk til den moderne udviklingspsykologi, hvor vi ved, at det er af helt afgørende betydning for barnets psykiske og sociale udvikling, at samspillet er nært og positivt.

Marte Meo er en løsningsorienteret metode, der konkret tager udgangspunkt i filmoptagelser af almindelige hverdagssituationer.

Gennem analyse af filmene ser terapeuten bl.a. på de ressourcer, der i forvejen er tilstede hos den voksne og barnet.

Ved de udvalgte filmklip får familien konkrete redskaber, som kan forandre samspillet og støtte barnets udvikling.

Marte Meo metoden ser på mulighederne frem for begrænsningerne.

Gennem Marte Meo metodens samspils-elementer kan familier hjælpes med udfordringer eksempelvis:

  • Barnet har vanskeligheder, når forældre stiller krav
  • Barnet udviser vrede/frustration/udafreagerende adfærd
  • Barnet fremstår impulsstyret
  • Barnet har lavt selvværd
  • Barnet virker usikkert og stille
  • Barnet virker uroligt
  • Barnet fremstår trist og opgivende
  • Barnet græder meget
  • Barnet har koncentrationsvanskeligheder
  • Barnet har svært ved at lege, og være sammen med andre børn

Kontakt mig