Skræddersyet helhedsindsats for udsatte børnefamilier.

Mille Storm (socialrådgiver/familiebehandler – www.millestorm.dk) og Sallie Mey har indgået et samarbejde omkring, at tilbyde helhedsorienterede behandlingsindsatser til familier i særlige udsatte positioner.

Indsatsen kan f.eks. indbefatte:

  • Familiebehandling – f.eks. samtaler med forældre, familiesamtaler, samtaler med barnet/børnene, samt evt. videooptagelser og analyser af familiens samspil.
  • Praktisk pædagogisk familiebehandling – f.eks. målrettet familieaktiviteter med udgangspunkt i behandlingsplanen, indarbejde struktur/rutiner og støtte op om fastholdelse af disse. Støtten kan desuden bestå af hjælp til ex. morgenrutiner i forbindelse med at få barnet/børnene afsted i skole/dagtilbud, afhentning og aftenrutiner mv.
  • Angsthåndtering – Cool kids
  • Kontaktperson – f.eks. samtaler med den unge, samt aktiviteter med udgangspunkt i den konkrete behandlingsplan. Derudover har den unge en kontinuerlig voksenkontakt til at støtte og vejlede i relevante udfordringer.
  • Koordinering af netværksmøder – koordineringsfunktion sikre kontinuerligt samarbejde med instanser, såsom skole/dagtilbud, samt interne behandlingsmøder.
  • Dokumentation – dækker rapport efter 3 måneder og/eller efter aftale.

Det overordnet mål er at skabe udvikling og trivsel hos udsatte børn via styrkelse af familiens ressourcer og forældrekompetencer.

Der udarbejdes en skræddersyet behandlingsplan til den enkelte families situation/behov med fokus på barnet/børnene, som tilpasses jævnligt i forløbet, når nye behov viser sig eller familiens situation ændres.

Indsatsen kan foregå både i dag/aftentimer samt weekend og foregår i familiens eget hjem.

Mulighed for at stå til rådighed i dag/aften/weekend via mobilkontakt.

Derfor skal I vælge os!

Vi kan ud fra en anerkendende og ressourceorienteret tilgang til familierne levere en samlet, fleksibel og målrettet behandlingsindsats i hjemmet.

Vi har begge mange års erfaring i at arbejde med udsatte børnefamilier. Vi supplerer hinanden med vores forskellige faglige baggrunde og kan i samarbejde bidrage med en bred vifte af professionelle kompetencer, samt høj faglig standard.

Honorar: 750/t