Støttet og overvåget samværsopgaver

Samvær mellem biologiske forældre og anbragte børn i forældrenes hjem, samværslokaler eller hos plejefamilien.

I forbindelse med samværet tilbydes der støtte til forældre med hensyn til planlægning og rammesætning af samværet, samt efterfølgende evaluering.

Fokus på at bidrage til, at samværet forløber så trygt og positivt som muligt både for forældre og barn. Samværet ses altid i et udviklingsperspektiv, således arbejdes der med temaer/mål for samværene. 

Der udarbejdes samværsrapport efter aftale med kommunen.