Indsatsen har til formål at understøtte barnet/den unges udvikling på relevante områder gennem eksempelvis samtaler, aktiviteter og praktisk støtte. Indsatsen bliver tilrettelagt med udgangspunkt i barnet/den unges behov for støtte samt kommunens handleplan. Yderemere at barnet/den unge opnår en stabil voksenkontakt, som kan støtte og vejlede.