Indsatsen har til formål at understøtte barnet/den unges udvikling på relevante områder gennem eksempelvis samtaler, aktiviteter og praktisk støtte. Indsatsen bliver tilrettelagt med udgangspunkt i barnet/den unges behov for støtte. Det kan eksempelvis omhandle mistrivsel, stress, mobning, ensomhed og udfordringer med socialisering. Barnet/den unge kan ved en støtteperson opnå en kontinuerlig stabil voksenkontakt hvor fokus også er på styrkelsen af selvværd og positive oplevelser. Derudover gives der støtte til at opdage og se egne ressourcer og potentialer.