Forløbet starter med en opstartssamtale i hjemmet, hvor familien og terapeuten sammen afklarer og definerer, hvad der ønskes hjælp til, hvorefter der udarbejdes en samarbejdsaftale/mål. Samarbejdsaftalen tager udgangspunkt i de ændringer, som familien ønsker at arbejde med.

Første gang filmes der i to forskellige hverdagssituationer i hjemmet (1 struktureret film og 1 ustruktureret film). Fx. måltider, soveritualer, af-og påklædning, legeaktiviteter mv.
Der optages film i ca. 5- 10 minutter pr. optagelse.

Næste aftale er tilbagemeldingen (uden barnet), hvor terapeuten viser udvalgte klip, som denne finder relevante for arbejdsprocessen. Disse filmklip vil alle være klip, der viser, hvor samspillet lykkes, samt viser, hvad forældrene kan gøre mere af.

Forældrene får et arbejdspunkt (øvelse), som de skal arbejde med indtil næste filmoptagelse (1-2 uger efter). Herefter fortsætter forløbet skiftevis med filmoptagelse og tilbagemelding.

Det er individuelt, hvor langt tid et forløb varer. Typisk er der mellem 4-7 forløb (filmoptagelser og tilhørende tilbagemelding).
Forløbet fortsætter, indtil familien føler, at problemet er blevet markant forbedret, eller løst.

Der kan eventuelt aftales opfølgningssamtale.

Det skal understreges, at alle film bliver slettet efter endt forløb.

Kontakt mig