Velkommen

Familiekonsulent Sallie Mey udbyder socialfaglige konsulentydelser til kommuner og privat på Sjælland (primært omegnskommuner i København).

  • FAMILIERÅDGIVNING/BEHANDLING
  • PRAKTISK PÆDAGOGISK STØTTE
  • PROFESSIONEL STØTTEPERSON § 54
  • SAMVÆRSOPGAVER
  • KONTAKTPERSON FOR BØRN OG UNGE
  • MARTE MEO FORLØB
  • HELHEDSINDSATS MED FLERE KONSULENTER/FAGGRUPPER

Alle forældre oplever både glæder og udfordringer i dagligdagen med deres børn. Men når problemerne vokser, kan mange forældre føle sig magtesløse og stå alene med disse problematikker.

Mange af de problemer forældre oplever, løser de selv men indimellem er der brug for ´nye øjne´, til at kunne se, forstå og ændre et ikke udviklende samspil for alle parter.

Alle indsatser tilrettelægges i tæt samarbejde med den enkelte familie og sagsbehandlers handleplan og bliver løbende tilpasset familien.

Du er altid velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende drøftelse af en eventuelt sag.

 

“Vi vil lige sige stor tak for et lærerigt samtaleforløb sammen med dig i vores hjem i Vanløse. Vi har helt klart fået en bedre forståelse for, hvor vigtig en god tæt relation er i samspillet med vores søn på 3 år”.

Forældre til dreng på 3 år.

MARTE MEO

Marte Meo er en løsningsorienteret metode, som anvender små filmklip til analyse af samspillet i familien.