Velkommen

Sallie Mey udbyder familierådgivning/behandling med afsæt i Marte Meo metoden, samt andre konsulentydelser såsom praktisk pædagogisk støtte, kontaktperson, §54 støtteperson og samværsopgaver til kommuner og private på Sjælland.

Alle forældre oplever både glæder og udfordringer i dagligdagen med deres børn. Men når udfordringerne vokser, kan mange forældre føle sig magtesløse og stå alene med disse problematikker.

Mange af de udfordringer forældre oplever, løser de selv men indimellem er der brug for ´nye øjne´, til at kunne se, forstå og ændre et ikke udviklende samspil for begge parter.

Med et Marte Meo forløb, opnår forældre enkelte og konkrete redskaber til, at forandre samspillet og kommunikationen i familien.

Ved brug af Marte Meo metoden er det muligt bl.a. at støtte op om barnets selvværd, sociale kompetencer, empati, koncentration, sprog og impulsstyring.

En metode der virker, når samspillet mellem forældre og barn er udfordret.

Marte Meo metoden kan anvendes i alle familier, uanset barnets/børnenes alder, der har små som store udfordringer i hverdagen.

MARTE MEO

Marte Meo er en løsningsorienteret metode, som anvender små filmklip til analyse af samspillet i familien.