Velkommen

Firmaet salliemey udbyder socialfaglige konsulentydelser til kommuner og private på Sjælland.

salliemey´s mission er at hjælpe udsatte børn, unge og familier til bedre trivsel og udvikling og har specielt fokus på det forebyggende arbejde med sårbare mødre/fædre og spædbørn.

salliemey leverer et professionelt, nærværende og udviklingsstøttende arbejde i alle opgaver.

  • FAMILIEBEHANDLING
  • RÅD OG VEJLEDNING
  • PRAKTISK PÆDAGOGISK STØTTE
  • PROFESSIONEL STØTTEPERSON § 75
  • STØTTET OG OVERVÅGET SAMVÆR
  • KONTAKTPERSON FOR BØRN/UNGE
  • MARTE MEO FORLØB
  • HELHEDSINDSATS I UDSATTE FAMILIER MED FLERE KONSULENTER/FAGGRUPPER

Alle forældre oplever både glæder og udfordringer i dagligdagen med deres børn. Men når problemerne vokser, kan mange forældre føle sig magtesløse og stå alene med disse problematikker.

Mange af de problemer forældre oplever, løser de selv men indimellem er der brug for ´nye øjne´, til at kunne se, forstå og ændre et ikke udviklende samspil for alle parter.

Alle indsatser tilrettelægges i tæt samarbejde med den enkelte familie og sagsbehandlers handleplan og bliver løbende tilpasset efter familiens behov.

Klik rundt på siden og find flere oplysninger om de forskellige tilbud mv.

Du/I er altid velkommen til at kontakte salliemey for en uforpligtende drøftelse af en eventuelt opgave.

 

“Vi vil lige sige stor tak for et lærerigt samtaleforløb sammen med dig i vores hjem i Vanløse. Vi har helt klart fået en bedre forståelse for, hvor vigtig en god tæt relation er i samspillet med vores søn på 3 år”.

Forældre til dreng på 3 år.

MARTE MEO

Marte Meo er en løsningsorienteret metode, som anvender små filmklip til analyse af samspillet i familien.