Velkommen

Sallie Mey udbyder socialfaglige konsulentydelser til kommuner og private på Sjælland.

  • Familierådgivning/behandling 
  • Praktisk Pædagogisk Støtte i hjemmet
  • Professionel støtteperson § 54
  • Samværsopgaver
  • Kontaktperson for børn og unge
  • Marte Meo forløb 
  • Helhedsindsats med flere konsulenter/faggrupper

Alle forældre oplever både glæder og udfordringer i dagligdagen med deres børn. Men når problemerne vokser, kan mange forældre føle sig magtesløse og stå alene med disse problematikker.

Mange af de problemer forældre oplever, løser de selv men indimellem er der brug for ´nye øjne´, til at kunne se, forstå og ændre et ikke udviklende samspil for alle parter.

Med et Marte Meo forløb, opnår forældre enkelte og konkrete redskaber til, at forandre samspillet og kommunikationen i familien.

Ved brug af Marte Meo metoden er det muligt bl.a. at støtte op om barnets selvværd, sociale kompetencer, empati, koncentration, sprog og impulsstyring.

En metode der virker, når samspillet mellem forældre og barn er udfordret.

Marte Meo metoden kan anvendes i alle familier, uanset barnets/børnenes alder, der har små som store problemer i hverdagen.

 

“Vi vil lige sige stor tak for et lærerigt samtaleforløb sammen med dig i vores hjem i Vanløse. Vi har helt klart fået en bedre forståelse for, hvor vigtig en god tæt relation er i samspillet med vores søn på 3 år”.

Forældre til dreng på 3 år.

MARTE MEO

Marte Meo er en løsningsorienteret metode, som anvender små filmklip til analyse af samspillet i familien.