Målet for familierådgivning/behandling/Marte Meo forløb er, at skabe udvikling og trivsel hos barnet/børnene via styrkelsen af forældrekompetencer.

Alle forløb bliver tilrettelagt med udgangspunkt i sagsbehandlers handleplan samt den enkelte families situation og bliver løbende tilpasset familien.

Der arbejdes udfra en anerkendende og ressourceorienteret tilgang med inddragelse af forskellige metoder og redskaber med elementer fra bl.a. videovejledning/interaktionsanalyser (Marte Meo terapi), narrativ og løsningsfokuseret tilgang, Signs Of Safty m.fl.

Familierådgivning er et kortere forløb i forhold til hverdagens små og store udfordringer. Eksempelvis problemer med soveritualer, måltider, håndtering af konfliktsituationer, struktur i hverdagen m.v. Rådgivningen foregår gennem samtaler med forældrene hjemme hos familien.

Marte Meo forløb er til familier, der ønsker støtte og vejledning til at styrke relationen og forandre samspillet i kommunikationen mellem forældre og barn. Metoden kan anvendes både forebyggende, såvel som en behandlende indsats. Det vil sige når behovet for forandring i familien er lige nu og her.

Gennem Marte Meo metoden støttes forældrene bl.a. til at blive opmærksomme og se deres barns initiativer. Hvilket gør, at de målrettet kan handle udviklingsstøttende på barnets aktuelle niveau. Samtidig får forældrene øje på egne ressourcer og kompetencer. Et Marte Meo forløb kan stå for sig selv såvel som være en del af en behandlingsindsats.

Alle forløb bliver tilrettelagt således at det så vidt muligt passer den enkelte familie og kan ligge dag/aften/weekend.

Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til mig for en uforpligtende drøftelse af en eventuelt sag.
Læg besked, så kontakter jeg dig hurtigst muligt.