Det overordnet mål for familiebehandling er at skabe udvikling og trivsel hos barnet/børnene via styrkelse af forældrekompetencer.

Alle forløb bliver tilrettelagt med udgangspunkt i sagsbehandlers handleplan samt den enkelte families situation og bliver løbende tilpasset familien.

Et Marte Meo forløb kan stå for sig selv såvel som være en del af en behandlingsindsats. Forløbet retter sig mod familier, der ønsker støtte og vejledning til at styrke relationen og forandre samspillet mellem forældre og barn. Metoden kan anvendes både forebyggende, såvel som en behandlende indsats. Det vil sige når behovet for forandring i familien er lige nu og her.

Alle indsatser bliver tilrettelagt således, at det så vidt muligt passer den enkelte familie og kan ligge dag/aften/weekend.

Der arbejdes ud fra en anerkendende og ressourceorienteret tilgang med inddragelse af forskellige metoder, teorier og redskaber med elementer fra bl.a. videovejledning/interaktionsanalyser, narrativ metode, løsningsfokuseret tilgang, SOS, Empowerment m.fl.