Indsatsen har til formål at støtte forældrene i at udvikle sig i rollen som forældre med udgangspunkt i barnet/børnenes behov.

Der tages udgangspunkt i den enkelte families behov samt i handleplanen fra kommunen og indsatsen kan bl.a. indholde konkrete målrettet familieaktiviteter, rådgivende samtaler, indarbejdelse af struktur/rutiner, dokumentation mv.

Indsatsen kan foregå både i dag/aftentimer samt weekend i familiernes eget hjem.