Hvis dit barn er anbragt, har du ret til en støtteperson. Det er gratis for dig!

Ifølge Barnets Lov § 75, skal kommunen tilbyde forældre en støtteperson i forbindelse med barnets eller den unges anbringelse uden for hjemmet.

Det er en vanskelig og sårbar situation at opleve sit barn blive anbragt uden for hjemmet.
Jeg vil som uvildig støtteperson kunne støtte dig og lytte til det der fylder mest i forhold til anbringelsen.

Jeg arbejder med alle slags problematikker og har særlig viden/erfaring med børn der er vrede/frustreret, har sociale vanskeligeheder og børn med forskellige diagnoser.

Jeg har indgående kendskab og erfaring med børn og unge som er anbragte.

Du kan bruge mig til:

• Tale om følelser og tanker i forbindelse med anbringelsen

• Gennemgå sagsakter: rapporter, undersøgelser m.v.

• Forberede, deltage og evaluere møder (ikke som bisidder) – Hjælpe med at huske ting, der skal siges. Hjælpe med at huske det, der bliver sagt

• Støtte dig i samarbejdet med sagsbehandler og anbringelsessted

• Hjælpe med at afklare spørgsmål i forhold til lovgivningen

Samtalerne kan forgå hjemme hos dig.

Min støtte er uafhængig af kommunen. Jeg har tavshedspligt og videregiver ikke oplysninger om indholdet i vores samtaler. Ligeledes er jeg ikke i kontakt med din sagsbehandler, anbringelsessted eller andre uden det er aftalt med dig.

Det er gratis for dig at få en støtteperson. Det er kommunen, der bevilger en støtteperson.

Jeg er medlem af PS foreningen (Foreningen af Professionelle Støttepersoner).

Du er velkommen til at ringe eller skrive for en uforpligtende samtale.

Læg besked, så kontakter jeg dig hurtigst muligt.

Kontakt mig