Professionel støtteperson til forældre med anbragte børn og unge.

Hvad kan jeg som støtteperson hjælpe forældrene med:

• Vejlede om rettigheder og pligter

• Tale om følelser/tanker i forbindelse med anbringelsen

• Gennemgå sagsakter med forældrene, herunder rapporter, undersøgelser m.v.

• Forberede, deltage og evaluere møder (ikke som bisidder)

• Støtte til at huske, hvad der er aftalt på møder

• Støtte forældrene i samarbejdet med sagsbehandler og anbringelsessted

• Hjælpe med at afklare spørgsmål i forhold til lovgivningen

• Tale om børns udvikling, samværsforløb og andet vedr. det anbragte barns forhold

Jeg står til rådighed for forældrene dag/aften/weekend

Jeg er medlem af PS foreningen og har deltaget på deres grundkursus.

Kontakt mig